صفحه اصلی > ايمني و حفاظت الكتريكي ادوات و تجهیزات پزشکی
.: ايمني و حفاظت الكتريكي ادوات و تجهیزات پزشکی

عنوان کارگاه: ايمني و حفاظت الكتريكي ادوات و تجهیزات پزشکی

 

تعداد ساعت کارگاه: 8 ساعت

 

ارائه دهنده مسئول: دکتر رضا جعفری (دانشیار گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق،  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

 

چکیده کارگاه:

 

امروزه با توجه به پیشرفت ­های چشمگیر تکنولوژی تجهیزات پزشکی، مراقبت ­های بهداشتی در تمام شاخه ­های پزشکی بهبود یافته و بطور قابل توجهی تعداد بیماران و مرگ و میر کاهش یافته است. با این وجود، افزایش پیچیدگی ادوات و تجهیزات پزشکی و استفاده از آن‌ها در بیشتر عمل ­های جراحی در حال حاضر بیماران را در برابر حوادث بیشماری قرار داده است. همه ساله حوادث مربوط به دستگاه بسیاری در دنیا اتفاق می ‌افتد که تعدادی منجر به مرگ و تعدادی موجب درد و رنج می گردد. این حوادث بطور غیر قابل قبولی از نظر روحی روانی و مادی گران تمام می­ شوند. بسیاری از این حوادث قابل انتساب به استفاده نادرست از یک دستگاه بدلیل عدم آموزش کافی و عدم توجه پرسنل پزشکی به مسائل ایمنی می ­باشند. تمام دستگاه‌ های پزشکی در نهایت دچار خرابی می شوند، بنابراین استفاده ایمن از ابزارها و تجهیزات پزشکی و در نظرگرفتن حالت خرابی ایمن تجهیزات اهمیت ویژه ­ای دارد.

اهداف این کارگاه، آشنا نمودن و درک کردن خطرات احتمالی ناشی از استفاده از تجهیزات پزشکی است و نیز آموزش­دادن این است ‌که چگونه با رعایت موارد ایمنی می ­توان در هنگام طراحی و استفاده از ادوات و تجهیزات پزشکی این خطرات را کاهش داده و از جان بیماران محافظت نمود. این کارگاه جهت آشنایی تکنسین­ ها وکارشناسان وسایل و تجهیزات پزشکی، مدیران مراكز بهداشتی و درماني و دانشگاه‌ های علوم پزشکی، و کارشناسان شرکت­ های تولیدکننده و وارد کننده تجهیزات پزشکی با ایمنی و حفاظت الکتریکی، مقررات و استانداردها و آزمون­ های تجهیزات پزشکی می ‌باشد.

این کارگاه بطور تخصصی به موضوعات ایمنی و حفاظت الکتریکی تجهیزات پزشکی پرداخته و در آن اثرات فیزیولوژیکی جریان الکتریکی، شیوه توزیع توان الکتریکی، جریان نشتی و خطرات آتش سوزی و برق گرفتگی ناشی از جریان نشتی، خطرات ماکرو شوک و میکروشوک تجهیزات پزشکی و شیوه های کاهش این خطرات، روش های حفاظت، استانداردهای الکتریکی ایمنی، آنالیزرهای ایمنی الکتریکی، و روش های آزمون ایمنی الکتریکی ارائه می ­شوند.