صفحه اصلی > طراحی پروژه: از نیاز مشتری تا تحویل محصول
.: طراحی پروژه: از نیاز مشتری تا تحویل محصول

عنوان کارگاه: طراحی پروژه: از نیاز مشتری تا تحویل محصول (با محوریت تجهیزات پزشکی و سیستم‌ های بیومکاترونیک)

 

تعداد ساعت کارگاه:  8 ساعت

 

ارائه دهنده مسئول: دکتر مهدی دلربائی (استادیار گروه مهندسی مکاترونیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

 

چکیده کارگاه:

 

امروزه بسیاری از پروژه های مهندسی به صورت بین رشته ای تعریف می شوند و این امر فرصت‌ ها و چالش های جدیدی پیش پای مهندسان جوان ایجاد کرده است. از طرفی در عموم پروژه های مهندسی می بایست محدودیت های زمان، منابع مالی، نیروی انسانی، فنآوری و نیاز بازار لحاظ شوند.

خوشبختانه در سال‌ های اخیر روش‌ ها و ابزارهای متعددی برای کمک به مهندسان و مدیران پروژه های مهندسی ارائه شده اند، اما انتخاب روش و ابزار مناسب و در کنار آن درک ظرافت های کار تجربی همچنان پرچالش و گاهی دردسرساز اند.

در این کارگاه روند طراحی و ساخت یک محصول مهندسی از مرحله‌ی شناخت نیاز مشتری تا مرحله‌ی نهایی تحویل و خدمات بعد از فروش مرور می شود.

هرچند مطالب اشاره شده در این کارگاه جنبه‌ی عام دارند، اما تمرکز کارگاه بر تجهیزات نوین مهندسی پزشکی و سیستم های پیشرفته ی بیومکاترونیک خواهد بود.

مطالبی که در این کارگاه یک روزه ارائه خواهند شد بطور خلاصه عبارتند از:

 

-        اصول طراحی پروژه

-        تعیین نقطه شروع و پایان پروژه

-        شناخت نیاز مشتری

-        ایده پردازی و اصول آزمون ایده ها

-        تعیین مشخصات فنی محصول

-        طرح پروژه و اجرای طراحی

-        راستی آزمایی و صحه گذاری

-        مستند سازی و تهیه آرشیو اسناد فنی

-        تحویل محصول و خدمات حین فروش

-        خدمات پس از فروش و حفظ رضایت مشتری

-        ابزارهای مدیریت پروژه

-        ابزارهای ساخت گروه حرفه ای

-        ابزارهای ساخت نمونه ی اولیه

-        الزامات طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی

-        ایده های نو در طراحی سیستم های بیومکاترونیک

 

شرکت در این کارگاه به عموم دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی به خصوص دانشجویانی که در آینده قصد تاسیس و اداره شرکت های دانش بنیان دارند توصیه می شود.