صفحه اصلی > مسئولین زیرمحورها
.: مسئولین زیرمحورها

مسئولین و زیرمحورهای گروه الکترونیک

ردیف

عنوان زیر‌محور

نام و نام خانوادگی مسئول

1

فیزیک و فناوری ساخت قطعات نیمه هادی

دکتر علیرضا صالحی

2

فناوری میکرو و نانوالکترونیک

دکتر فرشید رئیسی

3

فناوری و محصولات MEMS،NEMS  و MOEMS

دکتر سید شمس­ الدین مهاجرزاده

4

فیزیک و فناوری ساخت حسگرها

دکتر فرامرز حسین بابایی

5

الکترونیک نوری، اپتیک و فوتونیک

دکتر ابراهیم اصل سلیمانی

6

الکترونیک ارگانیکی

دکتر فرهاد اکبری برومند

7

الکترونیک زیستی

دکتر امیرمسعود سوداگر

8

الکترونیک صنعتی

دکتر ادیب ابریشمی فر

9

مدارهای مجتمع آنالوگ و RF

دکترعلی فتوت احمدی

10

مدارهای مجتمع دیجیتال و VLSI

دکتر زین ­العابدین نوابی شیرازی

11

مدارهای مجتمع سیگنال مختلط

دکتر عبدالرضا نبوی

12

سیستم­های الکترونیکی

دکتر داوود آسمانی

13

مواد و فناوری­های نوظهور

دکتر وحید غفاری ­نیا

 

مسئولین و زیرمحورهای گروه قدرت

ردیف

عنوان زیر‌محور

نام و نام خانوادگی مسئول

1

عایق ها، فشارقوی و سیستم های تولید پالس قدرت

دکتر اصغر اکبری ازیرانی

2

شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

دکتر مسعود علی اکبر گلکار

3

ماشین های الکتریکی و ترانسفورماتورها

دکتر کریم عباس ­زاده

4

کیفیت توان

دکتر حسین مختاری

5

سیستم های حفاظت الکتریکی

دکتر سید محمد شهرتاش

6

مدیریت تولید و مصرف انرژی

دکتر محسن پارسا مقدم

7

قابلیت اطمینان

دکتر شهرام کوهساری

8

تجدید ساختار و بازار برق

دکتر محمدکاظم شیخ الاسلام

9

تولید پراکنده و انرژهای تجدید پذیر

دکتر سید مسعود تفرشی

10

شبکه های هوشمند، ریز شبکه، اتوماسیون و زیرساخت های اندازه گیری

دکتر محمودرضا حقی فام

11

الکترونیک قدرت و مبدل ها و کاربرد آن در HVDC و FACTS

دکتر سید ابراهیم افجه ای

12

برنامه ریزی و مطالعات سیستم

دکتر سعید افشارنیا

 

مسئولین و زیرمحورهای گروه مهندسی و علوم کامپیوتر

ردیف

عنوان زیر‌محور

نام و نام خانوادگی مسئول

1

پردازش هوشمند سیگنال

دکتر بابک ناصر شریف

2

معماری سیستمهای کامپیوتری و سیستم‌های موازی

دکتر امیر موسوی‌نیا

3

الگوریتم و مهندسی نرم‌افزار

دکتر امین نیک‌انجام

4

شبکه‌های کامپیوتری و امنیت

دکتر یوسف درمانی

5

هوش محاسباتی

دکتر علی احمدی

6

فناوری اطلاعات

دکتر سمیه علیزاده


مسئولین و زیرمحورهای گروه سیستم های کنترل

ردیف

عنوان زیر‌محور

نام و نام خانوادگی مسئول

1

سیستمهای کنترل

دکتر علی خاکی صدیق

2

سیستمهای غیرخطی

دکتر محمدرضا جاهد مطلق

3

رباتیک

دکتر حمیدرضا تقی راد

4

کنترل هوشمند

دکتر مهدی علیاری شوره ­دلی

5

مدلسازی، تخمین، شناسایی سیستم و عیب

دکتر حمید خالوزاده

6

هدایت و ناوبری

دکتر محمدرضا عاروان

7

اتوماسیون و کنترل صنعتی

دکتر علیرضا فاتحی

 

مسئولین و زیرمحورهای گروه سیستم های مخابرات

ردیف

عنوان زیر‌محور

نام و نام خانوادگی مسئول

1

آنتن

دکتر جلیل آقا راشد محصل

2

ادوات، اثرات، مواد نوری و فوتونیک

دکتر محمود شاه آبادی

3

مایکروویو و موج میلیمتری

دکتر عبدالعلی عبدی پور

4

انتشار امواج و سازگاری الکترومغناطیسی

دکتر همایون عریضی

5

امواج رادار و سونار

دکتر محمد صادق ابریشمیان

6

پردازش سیگنال (صحبت، تصویر، رادار و سونار)

دکتر کمال محامدپور

7

شبکه های مخابراتی و نوری

دکتر محمدرضا پاکروان

8

مخابرات بی‌سیم و سیار

دکتر عباس محمدی

9

تئوری مخابرات و اطلاعات، کدینگ، رمز و مخابرات امن

دکتر محمود احمدیان

 

مسئولین و زیرمحورهای گروه مهندسی پزشکی

ردیف

عنوان زیر‌محور

نام و نام خانوادگی مسئول

1

مدلسازی سیستم‌های بیولوژیکی

دکتر فریبا بهرامی

2

پردازش سیگنال‌های بیولوژیکی

دکتر محمد حسن مرادی

3

پردازش تصاویر پزشکی

دکتر حمید ابریشمی مقدم

4

ابزار دقیق پزشکی

دکتر رضا جعفری

5

مهندسی عصبی و شناختی

دکتر حمید سلطانیان زاده