صفحه اصلی > مدیریت دارایی در شبکه‌های توزیع برق
.: مدیریت دارایی در شبکه‌های توزیع برق

عنوان کارگاه: مدیریت دارایی در شبکه‌های توزیع برق

 

تعداد ساعت کارگاه: 4 ساعت

 

ارائه دهنده مسئول: دکتر علیرضا فریدونیان (استادیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی)

 

ارائه دهندگان همکار: مهندس بهنام بیات(معاون بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران)، مهندس حامد میرسعیدی (فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه تهران)

 

چکیده کارگاه:

 

با روي آوردن صنعت برق به سوي محیط تجديد ساختار، تغييرات عمـده‌اي در این صـنعت بـه وقوع پيوسته است. پارامترها فنی عمدتاً جاي خود را به انگيزش‌هاي اقتصادي سپرده‌انـد و تركيـب توأمان پارامترها فنی و انگيزش‌هاي اقتصادي است كه در تصمیم‌گیری‌های خـرد و كـلان برنامـه‌ریزی و بهره‌برداري شبكه‌هاي انـرژي الكتريکی ایفای نقـش مـي‌كنند. در یك نگاه كلی به مفهوم مديريت دارايي، مي‌توان گفت مديريت دارايي یك روش تجاری براي هم راستا كردن مديريت هزینه‌های مرتبط با دارايي‌ها و اهداف شركت است. لذا هدف از اين مديريت، اتخاذ تصميمات زيرساختاري با توجه به مجموعه‌اي از معيارهاي سهام‌دار محور است. اين فرآیند بـه مجموعه‌اي از تصميمات و استراتژي‌هاي اقتصادي منتهی مي‌شود كه در نهايت بـه بازگشـت سـرمایه حداكثر براي سهامداران خواهد انجامید.

اطمینان از پایایی، ایمنی و بهره‌برداری بهینه و مقرون‌به‌صرفه از شبکه‌های توزیع به عنوان اولویت اساسی تمامی شرکت‌های برق، به وضوح قابل مشاهده است. وقوع هر حادثه در شبکه‌های توزیع برق و اخلال در سرویس‌رسانی به مشترکین، نه تنها موجب ناراحتی و عدم آسایش آن‌ها می‌شود، بلکه می‌تواند سبب تحمیل هزینه‌های فرآوان و نیز از دست دادن سود و درآمد قابل ملاحظه‌ای، برای صاحبان دارایی و سهام‌داران توزیع به همراه داشته باشد.

در این میان یکی از مهمترین اقداماتی که می‌توان به منظور بهبود عملکرد شبکه توزیع و حصول اطمینان از دسترس‌پذیری و پایایی دارایی‌های فیزیکی انجام داد، نگهداشت مناسب و اثربخش تجهیزات شبکه می‌باشد. از این رو در چند دهه گذشته، در میان بخش اعظمی از صنایع و از جمله صنعت برق، تأکید بیشتری بر برنامه‌های نگهداری و تعمیرات به منظور افزایش اثربخشی آن‌ها شده است که این روند تا به امروز نیز ادامه داشته است. همچنین آمار خطاهاي اتفاق افتاده در شبکه‌های قدرت، آشكار مي‌سازد كه شبکه‌های توزيع انرژي الكتريكي خود به تنهايي سهم بزرگي در قطعي مشتركين دارد. لذا، همـان طـور كه اخيراً تجربه شده است، تغيير نگرش شرکت‌های توزيع براي مؤثرتر شدن و پربازده‌تر شـدن راهبردهای نگهداری و تعميرات شبکه‌های توزيع انرژي الكتريكي و نقش مؤثر آن در كـاهش تعـداد خاموشی‌ها و انرژي تغذيه‌نشده اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. به علاوه، حجم بسيار زياد فعاليت‌هاي نگهداشت و در عين حال خرابی‌های مکرر و توقفات متعدد در بهره‌برداری، مدیریت نامناسب خرابی‌ها و عدم بهره‌گیری از دستورالعملی استاندارد و جامع در انجام فعالیت‌های نگهداشت و غیره، همگی از جمله چالش‌های رایج در شبکه‌های توزیع برق می‌باشند که برای حل آن‌ها، نیازمند راهکاری اساسی در زمینه نگهداری و تعمیرات (نت) می‌باشد.

نگهداری و تعمیرات پایایی‌محور یکی از قدرتمند‌ترین رویکرد‌ها و روشی کارآمد برای تحلیل و تصمیم‌گیری در زمینه مدیریت دارایی‌های فیزیکی است. نگهداری پایایی محور فرآیندی ساختاریافته، منطقی و نظام‌مند می‌باشد که جهت تعیین و انتخاب سیاست‌های مدیریت خرابی به کار می‌رود به گونه‌ای که بتوان به شکلی اثربخش و کارا به ایمنی و آمادگی مورد انتظار و نیز بهره‌برداری اقتصادی از دارایی‌های فیزیکی دست یافت.