صفحه اصلی > آشنايي با سيستم‌هاي فتوولتائيك، اجزاء، استانداردهاي آزمون و طراحي نيروگاه فتوولتائيك
.: آشنايي با سيستم‌هاي فتوولتائيك، اجزاء، استانداردهاي آزمون و طراحي نيروگاه فتوولتائيك

عنوان کارگاه: آشنايي با سيستم‌هاي فتوولتائيك، اجزاء، استانداردهاي آزمون و طراحي نيروگاه فتوولتائيك

 

تعداد ساعت کارگاه:  8 ساعت

 

ارائه دهنده مسئول: مهندس بنفشه همداني (كارشناس گروه الكترونيك قدرت، پژوهشگاه نيرو)

 

ارائه دهندگان همکار: مهندس علي هاشمي (كارشناس گروه انرژي‌هاي تجديدپذير، پژوهشگاه نيرو)، مهندس آرمان صفائي (كارشناس گروه خط و پست، پژوهشگاه نيرو)، مهندس محمد مؤمني (پژوهشگاه نيرو)

 

چکیده کارگاه:

 

سرفصل مطالب مطرح‌شده در اين كارگاه عبارت است از:

  •  معرفي تكنولوژي‌هاي جديد سيستم‌هاي فتوولتائيك، شامل: جايگاه PV در جهان و ايران، انواع تكنولوژي هاي روز PV، معرفي انواع سيستم‌هاي فتوولتائيك و كاربرد آن‌ها، تاريخچه سيستم‌هاي فتوولتائيك و بررسي گزارشات NREL در خصوص بازده نسل‌هاي PV
  • آشنايي با مبدل‌هاي فتوولتائيك، شامل: تاريخچه، قابليت‌ها و مشخصات فني اينورترهاي فتوولتائيك، توپولوژي‌هاي مختلف مبدل‌ها، استانداردها و آزمون‌هاي مورد نياز، معرفي سازندگان معتبر و محصولات آن‌ها، بررسي وضعيت كنوني بازار مبدل‌هاي فتوولتائيك و پيش‌بيني آينده آن
  • طراحي سيستم فتوولتائيك، شامل: مكان‌يابي سايت، انتخاب ماژول‌ها براي سيستم فتوولتائيك و نحوه چيدمان جهت بهره‌برداري حداكثر، مباني مورد نياز سري موازي كردن ماژول‌ها، تحليل پارامترهاي موجود در datasheet ماژول‌ها، الگوريتم‌هاي MPPT، انتخاب اينورترهاي مناسب براي سيستم، الزامات اينورتر در سيستم PV، آموزش طراحي گام به گام يك سيستم فتوولتائيك Stand alone، آموزش طراحي گام به گام يك سيستم فتوولتائيك Grid-tie و مد‌ل‌سازي يك نمونه نيروگاه ظرفيت بالا با استفاده از نرم افزار PVsyst
  • طراحي سيستم‌هاي فتوولتائيك  نيروگاهي، شامل: آشنايي با مراحل ساخت نيروگاه از طراحي تا بهره برداري، آشنايي با مفاهيم اصلي نيروگاه از قبيل ضريب ظرفيت، ضريب عملکرد و ...، معرفي آرايش سايت و چيدمان نيروگاه، طراحي الکتريکال نيروگاه شامل آشنايي با طراحي بخش‌هاي DC، LV و MV، حفاظت‌هاي موردنياز نيروگاه فتوولتائيك و سيستم زمين
  • الزامات اتصال به شبكه، شامل: الزامات اتصال نيروگاه‌هاي فتوولتائيك به شبكه، بررسي انواع سناريوهاي اتصال به شبکه و حفاظت‌هاي مربوطه و حفاظت‌هاي بخش اتصال به شبكه
  • راه‌اندازي و بهره‌برداري از نيروگاه فتوولتائيك، شامل: ارائه نكات كاربردي نصب و بهره برداري نيروگاه PV، نحوه ارزيابي عملكرد نيروگاه‌هاي فتوولتائيك و معرفي آزمون‌هاي موردنياز، آزمون‌هاي بهره‌برداري و راه‌اندازي نيروگاه، معرفي استانداردها و دستورالعمل‌هاي اتصال به شبكه، آشنايي با تست‌هاي راه‌اندازي نيروگاه بر اساس استاندارد IEC62446، بررسي عيوب و نواقص رايج در نيروگاه‌هاي فتوولتائيك كشور، محدوديت‌هاي ولتاژ، فركانس و هارمونيك در اتصال به شبكه، محاسبه THD و استخراج شکل موج هارمونيک‌ها