صفحه اصلی > کمیته علمی
.: کمیته علمی

کمیته علمی الکترونیک

ردیف

 

نام

نام خانوادگی

دانشگاه

1

دکتر

علی

رستمی

تبریز

2

دکتر

محمدکاظم

مروج فرشی

تربیت مدرس

3

دکتر

عبدالرضا

نبوی

تربیت مدرس

4

دکتر

ابراهیم

اصل سلیمانی

تهران

5

دکتر

سید شمس الدین

مهاجرزاده

تهران

6

دکتر

زین العابدین

نوابی شیرازی

تهران

7

دکتر

ابراهیم

فرشیدی

چمران اهواز

8

دکتر

محمدباقر

غزنوی قوشچی

شاهد

9

دکتر

محمد

عشقی

شهید بهشتی

10

دکتر

محمدحسین

رفان

شهید رجایی

11

دکتر

رحیم

غیور

شیراز

12

دکتر

سید مسعود

سیدی

صنعتی اصفهان

13

دکتر

وحید

غفاری نیا

صنعتی اصفهان

14

دکتر

حسن

طاهری قزوینی

صنعتی امیرکبیر

15

دکتر

کریم

فائز

صنعتی امیرکبیر

16

دکتر

محمد

یاوری

صنعتی امیرکبیر

17

دکتر

مهدی

احسانیان

صنعتی خواجه نصیر

18

دکتر

داوود

آسمانی

صنعتی خواجه نصیر

19

دکتر

فرهاد

اکبری برومند

صنعتی خواجه نصیر

20

دکتر

فرامرز

حسین بابایی

صنعتی خواجه نصیر

21

دکتر

حسین

حسینی نژاد

صنعتی خواجه نصیر

22

دکتر

فرشید

رییسی

صنعتی خواجه نصیر

23

دکتر

امیرمسعود

سوداگر

صنعتی خواجه نصیر

24

دکتر

حسین

شمسی

صنعتی خواجه نصیر

25

دکتر

علیرضا

صالحی

صنعتی خواجه نصیر

26

دکتر

نگین

معنوی زاده

صنعتی خواجه نصیر

27

دکتر

ابراهیم

ندیمی

صنعتی خواجه نصیر

28

دکتر

بیژن

رشیدیان

صنعتی شریف

29

دکتر

سیدمجتبی

عطاردی

صنعتی شریف

30

دکتر

رحیم

فائز

صنعتی شریف

31

دکتر

علی

فتوت احمدی

صنعتی شریف

32

دکتر

ستار

میرزا کوچکی

علم و صنعت ایران

33

دکتر

سید ابراهیم

حسینی

فردوسی مشهد


کمیته علمی قدرت

ردیف

 

نام

نام خانوادگی

دانشگاه

1

دکتر

محمد

مرادزاده

دانشگاه هادرزفیلد، انگلستان

2

دکتر

محسن

پارسا مقدم

تربیت مدرس

3

دکتر

محمدرضا

حقی فام

تربیت مدرس

4

دکتر

محمد کاظم

شیخ الاسلامی

تربیت مدرس

5

دکتر

سعید

افشارنیا

تهران

6

دکتر

فرخ

امینی فر

تهران

7

دکتر

مهدی

داورپناه

تهران

8

دکتر

شاهرخ

فرهنگی

تهران

9

دکتر

مجید

صنایع پسند

تهران

10

دکتر

حمید

لسانی

تهران

11

دکتر

جواد

فیض

تهران

12

دکتر

امیرعباس

شایگانی اکمل

تهران

13

دکتر

حمیدرضا

ایزدفر

سمنان

14

دکتر

مصطفی

جزایری

سمنان

15

دکتر

سید مسعود

برکاتی

سیستان و بلوچستان

16

دکتر

جلال

نظر زاده

شاهد

17

دکتر

ابراهیم

فرجاه

شیراز

18

دکتر

سیدابراهیم

افجه ای

شهید بهشتی

19

دکتر

محمدصادق

قاضی زاده

شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

20

دکتر

غلامرضا

لطیف شبگاهی

شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

21

دکتر

حسین

عسکریان ابیانه

صنعتی امیرکبیر

22

دکتر

سید حمید

فتحی

صنعتی امیرکبیر

23

دکتر

گئورگ

قره پتیان

صنعتی امیر کبیر

24

دکتر

بهروز

وحیدی

صنعتی امیر کبیر

25

دکتر

مهرداد

عابدی

صنعتی امیر کبیر

26

دکتر

مهدی

کراری

صنعتی امیر کبیر

27

دکتر

شهرام

کوهساری

صنعتی امیر کبیر

28

دکتر

محمد

اردبیلی

صنعتی خواجه نصیر

29

دکتر

اصغر

اکبری ازیرانی

صنعتی خواجه نصیر

30

دکتر

تورج

امرایی

صنعتی خواجه نصیر

31

دکتر

سید محمدتقی

بطحایی

صنعتی خواجه نصیر

32

دکتر

محمد

توکلی بینا

صنعتی خواجه نصیر

33

دکتر

علی ‌اصغر

رضی کاظمی

صنعتی خواجه نصیر

34

دکتر

صادق

شاملو

صنعتی خواجه نصیر

35

دکتر

شکرا...

شکری کجوری

صنعتی خواجه نصیر

36

دکتر

کریم

عباس زاده

صنعتی خواجه نصیر

37

دکتر

مسعود

علی اکبر گلکار

صنعتی خواجه نصیر

38

دکتر

علیرضا

فریدونیان

صنعتی خواجه نصیر

39

دکتر

عباس

هوشمند ویکی

صنعتی خواجه نصیر

40

دکتر

محمد رضا

ذوالقدری

صنعتی شریف

41

دکتر

امیر

صفدریان

صنعتی شریف

42

دکتر

محمود

فتوحی

صنعتی شریف

43

دکتر

حسین

مختاری

صنعتی شریف

44

دکتر

مهدی

وکیلیان

صنعتی شریف

45

دکتر

هاشم

اورعی میرزمانی

صنعتی شریف

46

دکتر

مصطفی

پرنیانی

صنعتی شریف

47

دکتر

جمشید

آقایی

صنعتی شیراز

48

دکتر

طاهر

نیکنام

صنعتی شیراز

49

دکتر

عبدالرضا

شیخ الاسلامی

صنعتی نوشیروانی بابل

50

دکتر

شهرام

جدید

علم و صنعت ایران

51

دکتر

سید محمد

شهرتاش

علم و صنعت ایران

52

دکتر

محسن

کلانتر

علم و صنعت ایران

53

دکتر

ابوالفضل

واحدی

علم و صنعت ایران

54

دکتر

داود

عرب خابوری

علم و صنعت ایران

55

دکتر

صادق

جمالی

علم و صنعت ایران

56

دکتر

حسین

حیدری

علم و صنعت ایران

57

دکتر

احمد

غلامی

علم و صنعت ایران

58

دکتر

علیرضا

جلیلیان

علم و صنعت ایران

59

دکتر

علی

حسامی نقشبندی

کردستان

60

دکتر

سید مسعود

مقدس تفرشی

گیلان

   

کمیته علمی کامپیوتر

ردیف

 

نام

نام خانوادگی

دانشگاه

1

دکتر

وحید

رافع

اراک

2

دکتر

حسین

کارشناس

اصفهان

3

دکتر

احمد

خونساری

تهران

4

دکتر

مهدی

کارگهی

تهران

5

دکتر

سعید

صفری

تهران

6

دکتر

جمشید

شنبه زاده

خوارزمی

7

دکتر

حسن

حقیقی

شهید بهشتی

8

دکتر

علیرضا

باقری

صنعتی امیركبیر

9

دکتر

علی

احمدی

صنعتی خواجه نصیر

10

دکتر

سید حسین

خواسته

صنعتی خواجه نصیر

11

دکتر

چيترا

دادخواه

صنعتی خواجه نصیر

12

دکتر

یوسف

درمانی

صنعتی خواجه نصیر

13

دکتر

هدی

رودکی لواسانی

صنعتی خواجه نصیر

14

دکتر

سعید

صدیقیان کاشی

صنعتی خواجه نصیر

15

دکتر

سعید

فرضی

صنعتی خواجه نصیر

16

دکتر

عبدالرسول

قاسمی

صنعتی خواجه نصیر

17

دکتر

امیر

موسوی نیا

صنعتی خواجه نصیر

18

دکتر

بابک

ناصرشریف

صنعتی خواجه نصیر

19

دکتر

امین

نیک انجام

صنعتی خواجه نصیر

20

دکتر

حمید

بیگی

صنعتی شریف

21

دکتر

حمید

سربازی آزاد

صنعتی شریف

22

دکتر

علی

موقر

صنعتی شریف

23

دکتر

احمد

خادم زاده

مرکز تحقیقات مخابرات ایرانکمیته علمی کنترل

ردیف

 

نام

نام خانوادگی

دانشگاه

1

دکتر

احمد

فخاریان

آزاد قزوین

2

دکتر

محمد

عطایی

اصفهان

3

دکتر

زهرا

رحمانی

صنعتی نوشیروانی بابل

4

دکتر

امین

رمضانی

تربیت مدرس

5

دکتر

رویا

امجدی فر

خوارزمی

6

دکتر

علی ­اکبر

افضلیان

شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

7

دکتر

نسترن

واثق

شهید رجایی

8

دکتر

علیرضا

خیاطیان

شیراز

9

دکتر

مریم

دهقانی

شیراز

10

دکتر

سید علی اکبر

صفوی

شیراز

11

دکتر

محمد اعظم

خسروی

صنعتی امیرکبیر

12

دکتر

مسعود

شفیعی

صنعتی امیرکبیر

13

دکتر

فرزانه

عبدالهی

صنعتی امیر کبیر

14

دکتر

محمد

تشنه لب

صنعتی خواجه نصیر

15

دکتر

حمید رضا

تقی راد

صنعتی خواجه نصیر

16

دکتر

بابك

توسلي

صنعتی خواجه نصیر

17

دکتر

مهسان

توکلی کاخکی

صنعتی خواجه نصیر

18

دکتر

علی

خاکی صدیق

صنعتی خواجه نصیر

19

دکتر

حمید

خالوزاده

صنعتی خواجه نصیر

20

دکتر

مهدی

علیاری شوره دلی

صنعتی خواجه نصیر

21

دکتر

محمدجواد

خسروجردی

صنعتی سهند تبریز

22

دکتر

محمدصالح

تواضعی

صنعتی شریف

23

دکتر

حسن

 بیورانی

کردستان

24

دکتر

محمدرضا

عاروان

صنعتی مالک اشترکمیته علمی مخابرات

ردیف

 

نام

نام خانوادگی

دانشگاه

1

دکتر

مجید

نصیری خورموجی

پژوهشگر هوآوی، سوئد

2

دکتر

میشل

ویگر

پاریس تلکام

3

دکتر

سهیل

مهاجر

دانشگاه مینسوتا، امریکا

4

دکتر

فرزاد

پرورش

اصفهان

5

دکتر

احمدرضا

شرافت

تربیت مدرس

6

دکتر

پاییز

عزمی

تربیت مدرس

7

دکتر

جلیل آقا

راشد محصل

تهران

8

دکتر

محمود

شاه آبادی

تهران

9

دکتر

محمود

کمره ای

تهران

10

دکتر

مهری

مهرجو

سیستان و بلوچستان

11

دکتر

بابک

سیف

شاهد

12

دکتر

فرح

ترکمنی آذر

شهید بهشتی

13

دکتر

سید علی

قرشی

شهید بهشتی

14

دکتر

ابوالقاسم

زید آبادی نژاد

صنعتی اصفهان

15

دکتر

سید محمود

مدرس هاشمی

صنعتی اصفهان

16

دکتر

عبدالعلی

عبدی­پور

صنعتی امیرکبیر

17

دکتر

عباس

محمدی

صنعتی امیر کبیر

18

دکتر

محمدصادق

ابریشمیان

صنعتی خواجه نصیر

19

دکتر

سید آرش

احمدی

صنعتی خواجه نصیر

20

دکتر

محمود

احمدیان عطاری

صنعتی خواجه نصیر

21

دکتر

بهاره

اخباری

صنعتی خواجه نصیر

22

دکتر

مهرداد

اردبیلی پور

صنعتی خواجه نصیر

23

دکتر

لطف ا...

بیگی

صنعتی خواجه نصیر

24

دکتر

توکل

پاکیزه

صنعتی خواجه نصیر

25

دکتر

سمیه

چمانی

صنعتی خواجه نصیر

26

دکتر

علی

حبیبی بسطامی

صنعتی خواجه نصیر

27

دکتر

محمدعلی

سبط

صنعتی خواجه نصیر

28

دکتر

رمضانعلی

صادق زاده

صنعتی خواجه نصیر

29

دکتر

هادی

علی اکبریان

صنعتی خواجه نصیر

30

دکتر

زهرا

قطان کاشانی

صنعتی خواجه نصیر

31

دکتر

نصرت ا...

گرانپایه

صنعتی خواجه نصیر

32

دکتر

کمال

محامدپور

صنعتی خواجه نصیر

33

دکتر

سید عبدا...

میرطاهری

صنعتی خواجه نصیر

34

دکتر

مسعود

بابائی زاده

صنعتی شریف

35

دکتر

محمدرضا

پاکروان

صنعتی شریف

36

دکتر

امیراحمد

شیشه گر

صنعتی شریف

37

دکتر

محمدرضا

عارف

صنعتی شریف

38

دکتر

شاهرخ

قائم مقامی

صنعتی شریف

39

دکتر

نجمه

نزهت

صنعتی شیراز

40

دکتر

علی

آقاگل زاده

صنعتی نوشیروانی بابل

41

دکتر

بهمن

ابوالحسنی

علم و صنعت ایران

42

دکتر

سیدمحمد

رضوی زاده

علم و صنعت ایران

43

دکتر

همایون

عریضی

علم و صنعت ایران

44

دکتر

نادر

کمجانی

علم و صنعت ایران

45

دکتر

قوشه

عابدهدتنی

فردوسی مشهد

46

دکتر

محمد

فتحی

کردستان

47

دکتر

رضا

محمدخانی

کردستان

48

دکتر

حسن

توکلی

گیلان

49

دکتر

علی اکبر

تدین تفت

یزد

50

دکتر

مسعود

موحدی

یزد

 

 

کمیته علمی مهندسی پزشکی

ردیف

 

نام

نام خانوادگی

دانشگاه

1

دکتر

امین

مهنام

اصفهان

2

دکتر

بابک

محمدزاده اصل

تربیت مدرس

3

دکتر

فریبا

بهرامی

تهران

4

دکتر

حمید

سلطانیان زاده

تهران

5

دکتر

وحیدرضا

نفیسی

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

6

دکتر

امیرحسین

فروزان

شاهد

7

دکتر

علی

مطیع نصرآبادی

شاهد

8

دکتر

حسین

استکی

شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

9

دکتر

محمد حسن

مرادی

صنعتی امیرکبیر

10

دکتر

داوود

آسمانی

صنعتی خواجه نصیر

11

دکتر

حمید

ابریشمی مقدم

صنعتی خواجه نصیر

12

دکتر

رضا

جعفری

صنعتی خواجه نصیر

13

دکتر

علی

خادم

صنعتی خواجه نصیر

14

دکتر

مهدی

دلربایی

صنعتی خواجه نصیر

15

دکتر

فرهاد

فرجی

صنعتی خواجه نصیر

16

دکتر

منصور

ولی

صنعتی خواجه نصیر

17

دکتر

مریم

محبی

صنعتی خواجه نصیر

18

دکتر

سپیده

حاجی پور

صنعتی شریف

19

دکتر

عمادالدین

فاطمی زاده

صنعتی شریف

20

دکتر

حمید

بهنام

علم و صنعت ایران

21

دکتر

محمدرضا

دلیری

علم و صنعت ایران

22

دکتر

وحید

شالچیان

علم و صنعت ایران

23

دکتر

جواد

صفایی

فردوسی مشهد

24

دکتر

وحید

ابوطالبی

یزد