صفحه اصلی > هزینه های ثبت نام
.: هزینه های ثبت نام

تمام علاقمندان به حضور در کنفرانس، بایستی حق ثبت نام کنفرانس را پرداخت نمایند. حق ثبت نام شامل دریافت هدایای کنفرانس، حضور در تمام جلسات سخنرانی و ارائه مقالات و پذیرایی می باشد. حداقل یک نویسنده مقالات پذیرفته شده، باید برای شرکت در کنفرانس ثبت نام نمایند تا مقاله در مجموعه مقالات کنفرانس چاپ شود.

ثبت نام در کنفرانس

هزینه ثبت نام زودهنگام (ریال)

تا 15 اسفند 1395

هزینه ثبت نام دیرهنگام (ریال)

بعد از 15 اسفند 1395

ارسال اولیه مقاله جهت داوری

550,000

---

ارسال نسخه نهایی مقاله پذیرفته شده و شرکت در کنفرانس *

4,000,000

5,000,000 (تا 25 اسفند 1395)

شرکت در کنفرانس بدون مقاله (دانشجویی)

1,750,000

2,250,000

شرکت در کنفرانس بدون مقاله (غیردانشجویی)

4,500,000

5,500,000

* 20% تخفیف ویژه اعضای IEEE