صفحه اصلی > راهنمای نگارش مقالات شفاهی
.: راهنمای نگارش مقالات شفاهی

مقالات ارسالی به بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران  (ICEE 2017)باید مطابق با الگوی کنفرانس تدوین گردند. مقالاتی که با الگوی کنفرانس مطابقت نداشته باشند و یا اطلاعات موجود در آنها ناقص باشد، در چرخه نشر و اقدامات کنفرانس قرار نخواهند گرفت.

مقالات پذیرفته شده باید به صورت الکترونیکی در فرمت های Word و PDF ارسال شوند.


الگوی نگارش مقالات فارسی
:
[Word File]
  
الگوی
نگارش مقالات انگلیسی: [Word File]  [LATEX File]